Praktický Comp&Ben

Rozšíření znalostí HR pro každodenní použití aneb aplikovaný Comp&Ben pro HR Manažery, Business Partnery, HR Generalisty a Specialisty.

Připadají Vám někdy řešení v oblasti odměňování příliš složitá pro každodenní komunikaci, nejednoznačná a s několika možnostmi výkladu pro konkrétní situaci? Všechna řešení jsou navržena pro „ideální svět“ – my naučíme Vaše HR profesionály a manažery rozhodovat se efektivně také v „neideálních“ situacích.

Kurz pro Business Partnery, Manažery, či Specialisty k prohloubení Vaší odbornosti.

Zažíváte občas nepříjemný pocit, kdy Vám při diskuzi nad mzdovými otázkami s liniovým managementem chybí argumenty? Všichni Vám říkají, že odměňování je složitá disciplína se spoustou čísel? Tímto kurzem Vám jednoduchým způsobem přiblížíme oblast odměňování, ozřejmíme Vám její principy a nástroje a vybavíme Vás argumentací pro vyjednávání s manažery o odměňování.


Struktura kurzu

Kurz se skládá ze 2 dní,
každý z nich obsahuje
4 kapitoly po 90 minutách

Obsah kapitol

Strategie odměňování, Komponenty, Principy
Interní spravedlnost
Externí konkurenceschopnost
Praktická cvičení

Role a odpovědnosti
Individuální motivace, Řízení základní mzdy
Motivační složky, Mimořádná odměna, Benefity a komunikace
Praktická cvičení


Termíny kurzu Praktický Comp&Ben 2019

10. - 11. října


Praktičnost

Kurz je založen na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentován světovými autoritami v oboru, ale chceme být především praktičtí. Uvidíte reálné ukázky a příklady ze světa Comp&Ben.

Vzhledem k praktické a participativní povaze kurzu jsme zaměřeni na malé skupiny účastníků a vyhrazujeme si právo omezit počet účastníků.

Otevřený kurz

Vzhledem k tomu, že je kurz otevřený a mohou se do něj přihlásit posluchači z různých společností a sektorů, bude docházet ke sdílení zkušeností. Tím dojde k obohacení obsahu kurzu o další úhly pohledu.

Velikost výukové skupiny

Maximálně 12-15 uchazečů na kurz.

Máte zájem zúčastnit se tohoto kurzu? Kontaktujte nás pro bližší informace.

Potřebujete více informací?

O nás

Podívejte se na naše zkušenosti a přístup. Zjistěte, čím jsme jedineční.

Řešení

Pomůžeme Vám vyřešit Vaše Comp&Ben problémy. Jaká jsou řešení, která nabízíme?