Comp&Ben Akademie

Comp&Ben Akademie je svým rozsahem a uceleností v České republice unikátní. Tímto projektem realizujeme náš dlouho odkládaný záměr přinést do oblasti odměňování seriózní edukativní prvek, který v České republice chybí.


Otevřený kurz

Comp&Ben Akademie je otevřený kurz nejen pro HR profesionály se zaměřením na oblast odměňování, motivace a řízení výkonu s přesahem do tvorby mzdových rozpočtů a informačních systémů v HR (6. modul).

Modulárnost

Celý program se skládá z 2 denních modulů, které lze absolvovat všechny postupně nebo si libovolně vybrat pouze ty, které jsou pro posluchače aktuální. Také lze celý program nelineárně složit z jednotlivých modulů, avšak v čase, který bude posluchači více vyhovovat (např. během 2 let). Podívejte se na detailní obsah jednotlivých modulů.

Certifikace

Cílem kurzu je naučit posluchače danou problematiku tak, aby na konci celé Akademie mohli být certifikování jako Comp&Ben Manažeři (tj. po úspěšném absolvování všech 6 modulů a po absolvování závěrečného přezkoušení).

Praktičnost

Akademie je založena na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentován světovými autoritami v oboru, ale chceme být především praktičtí. Posluchači získají reálnou představu o praktickém fungování principů v komerční sféře a mohou tak poznatky efektivněji využít pro svou vlastní potřebu.


Struktura Akademie

6 základních modulů

 • Program je rozdělen do 6 dní po 2 denních modulech

 • Každý den je rozdělen do čtyř 90 minutových bloků

 • 1 den: 4 x 90min teoretických bloků

 • 2 den: 2 x 90min teorie + 2 x 90min praktických cvičení (case studies)

 • Každý kalendářní rok je otevřena nová Akademie a začíná modulem 1

Podívejte se na detailní obsah jednotlivých modulů, nebo si stáhněte přehledný leták pro Vaše kolegy nebo přátele.

1 zkušební den

 • Pro absolventy všech 6 modulů je na konci Akademie připraven zkušební a testovací den, po jehož úspěšném absolvování budou certifikováni jako Comp&Ben Manažeři.


Termíny Comp&Ben Akademie 2020

M1: 30. - 31. leden

M2: 20. - 21. únor

M3: 19. - 20. březen

M4: 23. - 24. duben

M5: 21. - 22. květen

M6: 18. - 19. červen


Forma kurzu

Akademie je přednášená formou prezentace. Jádrem kurzu je výklad lektora k dané oblasti doprovázený slidy, které uvádějí klíčové principy oblastí a hlavní témata a popřípadě graficky znázorňují vzájemné souvislosti a vazby pro jejich snadnější uchopení posluchačem.

Dvojí přednášející

Lektoři jsou zkušení C&B profesionálové a každý modul je přednášen dvěma lektory zároveň. Toto řešení zaručuje vyšší interaktivitu během lekcí a poskytuje nepřetržité zaměření na dané téma.

Velikost výukové skupiny

Maximálně 12-15 posluchačů pro daný modul.


Místo, jazyk, cena

 • Vyučujeme v prostorách VŠE v Praze.
 • Akademie je vyučována v českém jazyce, avšak veškeré související dokumenty jsou přeloženy do anglického jazyka, aby mohl být program nabídnut širšímu publiku HR profesionálů.
 • Cena jednoho modulu je 25.000,-Kč (bez DPH).

Alternativa "In-house"

 • Comp&Ben Akademie může být zakoupena také jako in-house školící program, nabízející komplexní řešení pro potřeby vzdělávání dané společnosti, jeho HR a C&B profesionálů.

 • V tomto případě se jedná o zakoupení Akademie v plné verzi (všech 6 modulů) a minimum účastníků na jednotlivé moduly je 6.

 • Pro více možností přizpůsobených kurzů zaměřených primárně na compensation management prosím přejděte na vzdělávací program Manažerský Comp&Ben.

Máte zájem o bližší informace? Kontaktujte nás.

Potřebujete více informací?

O nás

Podívejte se na naše zkušenosti a přístup. Zjistěte, čím jsme jedineční.

Řešení

Pomůžeme Vám vyřešit Vaše Comp&Ben problémy. Jaká jsou řešení, která nabízíme?