Abychom pokryli všechny Vaše výzvy, zajišťujeme integrované řešení od analýzy přes systémové nastavení a implementaci až po change management.

V závislosti na Vašich reálných potřebách si můžete objednat komplexní řešení, které se zabývá všemi oblastmi a řeší problém jako celek, nebo se můžeme domluvit na zakoupení našich služeb jako samostatných komponentů. Při tomto řešení budou jednotlivé nástroje použity v problematické oblasti, což tento způsob činí velmi efektivním.

Complex Picture / Analysis

Pomáháme společnostem pochopit, jak jsou efektivní v řízení mzdových nákladů.

Jsme schopni najít 3-10% neefektivního rozdělení mzdových nákladů v souvislosti se strategickým vychýlením a to bez snižování počtu zaměstnanců.

Naše osobitá a jedinečná analýza spojuje několik oblastí s cílem vytvořit ucelený pohled na strategii řízení mzdových nákladů, sladění obchodní strategie a systému odměňování v porovnání s praxí. Jsme schopni odhalit přesné body, které potřebují spojit, aby se dostavil úspěch. Naše analytické nástroje a dovednosti nám umožňují identifikovat neefektivitu v době kratší než 4 týdny. Chcete-li jít nad rámec pouhé identifikace těchto příčin, navrhneme Vám a následně implementujeme plán, jak se chopit těchto příležitostí ke zlepšení.

Výstupy:

 • Krátkodobé a dlouhodobé příležitosti v rámci řízení mzdových nákladů

 • Rizika a vnější konkurenceschopnost

 • Vnitřní nespravedlnosti a anomálie

 • Mezery v systému odměňování

 • Problémy s motivací a zapojením zaměstnanců

Klíčové benefity:

 • Identifikujeme oblasti strategického vychýlení a příležitosti pro zlepšení

 • Přineseme oprávněné doporučení o tom, kde efektivně investovat do lidských zdrojů

 • Změníme pohled CEOs' na řízení mzdových nákladů

 • Předložíme fakta a čísla na stůl, podporujeme rozhodovací proces založený na důkazech

 • Umožňujeme aktivní správu oblasti lidských zdrojů

Strategie odměňování a design/architektura

Jsme přesvědčeni, že obchodní strategie by se měla výrazně odrážet ve strategii odměňování a jeho systému. Toto propojení umožňuje udržitelnou a dlouhodobou správu investic do lidských zdrojů a přináší spravedlivý a transparentní systém, který podporuje motivaci a zapojení zaměstnanců.


Při návrhu nového systému odměňování a jeho architektury je prvním krokem aplikace našich dlouhodobých a osvědčených 4 principů a 4 komponentů. Interní rovnováha představuje páteř každého systému odměňování a obsahuje nástroje a procesy, jako popisy pracovních míst a hodnocení velikostí pracovních pozic. Vnější konkurenceschopnost definuje mzdovou politiku s využitím více zdrojů dat (platové průzkumy) a rozsah procesů je nastaven na základě Vaší business strategie spíše než kopírování dat z trhu a jejich následného promítnutí do benchmarkové hysterie. Individuální motivace používá 4 hlavní komponenty k rozvinutí této motivace u jednotlivých zaměstnanců. V tu chvíli přichází na řadu pojmy jako základní mzda, variabilní plat, systém rozpoznání a benefity. Odměňování typu pay for performance zjišťuje, jak je krátkodobá a dlouhodobá výkonnost spojena s odměnou.


Výstupy:

 • Strategie odměňování

 • Hodnocení velikosti pracovních pozic, popisy pracovních míst, matice pozic

 • Externí benchmarking, rozpětí mezd

 • Management základních mezd, Merit Round

 • Pohyblivá složka platu, Sales Incentive plán

 • Schéma rozpoznání

 • Benefity a systém Cafeteria

Klíčové benefity:

 • Systém odměňování, který je propojen s business strategií

 • Nástroj pro spravování a řízení mzdových nákladů

 • Transparentní motivační schéma

 • Vyšší důraz na pay for performance

 • Vyšší motivovanost a zapojení zaměstnanců

 • Snadno pochopitelný a komunikovatelný systém odměňování

 • Podporu manažerů při dosahování jejich cílů

Management změny / Vzdělávání

Systém odměňování sám o sobě je jen polovinou úspěchu.
My věříme, že větší část úspěchu spočívá v jeho praxi.

Podle našeho názoru by change management měl v této oblasti zahrnovat komunikaci a vzdělání. Pro obě části je cílem provádět a uplatňovat své zásady na denní bázi. Kromě toho možná přemýšlíte o způsobech zlepšení každodenního řízení Vašeho systému odměňování, nebo o zvýšení transparentnosti posílením zásad a kalibrací očekávání. Zvýšením schopností Vašich liniových manažerů pracovat v souladu se systémem odměňování maximalizujete návratnost do této investice.

Vyvinuli jsme jedinečný a praktický přístup k výkonnému a liniovému řízení vzdělávání, které se již mnohokrát osvědčil v praxi u našich klientů.

Výstupy:

 • Komunikační strategie a plán implementace

 • Efektivní nástroje pro komunikaci

 • Change management a programy pro line management

 • HR and C&B profesionální školení

Klíčové benefity:

 • Transparentní způsob komunikace systému odměňování

 • Porozumění manažerů pro principy odměňování a používání motivačních nástrojů na denní bázi

 • HR získá pevnou argumentaci pro vyjednávání s line managementem

 • Zaměstnanci získají správné informace ve správném kontextu

Naši klienti

Nejinovativnější společnosti na světě se obracejí na BDA pro pomoc.

Je čas dělat COMP&BEN správně

Potřebujete více informací?

O nás

Podívejte se na naše zkušenosti a přístup. Zjistěte, čím jsme jedineční.

Edukace

Chcete se dozvědět více o odměňování? Prohlédněte si nabídku našich kurzů.