Přinášíme integrované řešení od analýzy přes design systému až po jeho implementaci a change management

Můžete si objednat komplexní řešení, které se zabývá všemi oblastmi odměňování a řízení mzdových nákladů a řeší Váš problém jako celek, nebo si můžete zakoupit jednotlivé komponenty samostatně.

Analýza odměňování a mzdových nákladů

Jako jediní na trhu přinášíme komplexní analýzu odměňování, která top managementu odhaluje netušené souvislosti a otevírá diskusi o efektivním řízení mzdových nákladů. Jsme schopni najít 3-12% celkových mzdových nákladů jako příležitost k úsporám nebo lepší distribuci, a to bez snižování počtu zaměstnanců.

Víme přesně, kam se podívat. Vyvinuli jsme unikátní metodiku, jak zjistit, kolik mzdových nákladů využíváte neefektivně. Náš BDA Pay Costs Index neefektivity Vám ukáže, jak jste na tom dnes, ale také, jak na tom budete v budoucnu, pokud nic nezměníte. Umíme také dynamicky modelovat a identifikovat riziko do budoucna. Za 4 týdny Vám přineseme výsledky analýzy spolu s návrhem řešení. Rádi Vám následně navrhneme plán, jak využít identifikované příležitosti.

Výstupy, které dodáme:

 • Efektivita mzdových nákladů (krátkodobé a dlouhodobé příležitosti)
 • Benchmark a srovnání s externím trhem
 • Vnitřní nespravedlnosti a anomálie
 • Funkční mezery v systému odměňování
 • Problémy s motivací a zapojením zaměstnanců

Výhody, které získáte:

 • Identifikujeme riziková místa v odměňování a řízení mzdových nákladů včetně jejich kvantifikace
 • Změníme pohled Vašeho CEO na řízení mzdových nákladů
 • Předložíme fakta a čísla a podpoříme rozhodování založené na důkazech
 • Pomůžeme otevřít a facilitovat diskusi na toto téma s top managementm
 • Pomůžeme zvýšit kredibilitu HR funkce

Strategie odměňování.
Design systému

Firemní strategie se musí odrážet ve strategii odměňování. Toto propojení umožňuje efektivní řízení investic do lidských zdrojů a přináší spravedlivý a transparentní systém, který podporuje motivaci zaměstnanců.

Při návrhu nového systému odměňování vycházíme z naší osvědčené architektury
4 základních principů. Na těchto základech stojí moderní systémy odměňování, které jsou srozumitelné a dlouhodobě udržitelné.

Náš design systému odměňování stojí na 4 principech:

1.

Interní rovnováha

Interní rovnováha představuje páteř každého systému odměňování a obsahuje nástroje a procesy, jako popisy pracovních míst a hodnocení velikostí pracovních pozic.

2.

Vnější konkurence-
schopnost

Druhý princip definuje referenční úroveň trhu a nastavuje mzdovou politiku s využitím více zdrojů dat (mzdové průzkumy).

3.

Individuální motivace

Ve třetím principu vstupují do hry 4 hlavní komponenty (základní mzda, motivační složky, mimořádná odměna a benefity). Správný způsob jejich nastavení a řízení zajistí, že systém bude pro zaměstnance srozumitelný a motivační.

4.

Vazba na výkon

Poslední princip zajistí, aby odměna byla vázaná na krátkodobý i dlouhodobý výkon jednotlivce, týmu nebo celé firmy. Systémy s touto vazbou pracují dlouhodobě lépe.

Výstupy, které dodáme:

 • Strategie odměňování
 • Hodnocení velikosti pracovních pozic (matice pozic)
 • Katalog pracovních pozic
 • Mzdová politika a externí benchmarking
 • Pravidla pro řízení základních mezd (včetně roční revice mezd)
 • Motivační složky; speciální schémata (např. obchodníci)
 • Pravidla pro řízení mimořádných odměn
 • Zaměstnanecké benefity

Výhody, které získáte:

 • Systém odměňování, který je propojený s business strategií
 • Nástroj pro efektivní a odpovědné řízení mzdových nákladů
 • Transparentní řízení základních mezd a motivačních schémat
 • Lepší vazbu odměny na výkon
 • Vyšší motivovanost a zapojení zaměstnanců
 • Snadno pochopitelný a komunikovatelný systém odměňování
 • Nástroj podporující manažery v řízení jejich týmů

Efektivní change management: komunikace a edukace

Systém odměňování sám o sobě je jen polovinou úspěchu. My věříme, že větší část Vašeho úspěchu spočívá v jeho exekuci. Proto se zde věnujeme dvěma základním oblastem: efektivní komunikaci a edukaci.

Edukace manažerů a HR profesionálů, jakož i dobře promyšlený plán komunikace směrem k zaměstnancům, jsou základem úspěšného řízení odměňování. Zvláště pokud se chystáte současný systém změnit. Nebo potřebujete být pouze více transparentní v tom, jak odměňujete a chcete zavést stejné standardy řízení napříč celou firmou. Zvýšením dovedností Vašich liniových manažerů pracovat se systémem odměňování maximalizujete návratnost této investice. Vytvořili jsme unikátní a zároveň praktické vzdělávací Comp&Ben programy pro HR a manažery, které jsou odzkoušené mnohaletou praxí. Zároveň jako jedni z mála na trhu vytváříme pro naše klienty Přehledy celkové odměny (Total Remuneration Statements), jakožto velmi účinný nástroj komunikace k zaměstnancům.

Výstupy, které dodáme:

 • Strategie a plán komunikace změn systému
 • Implementační plán
 • Nástroje pro individální komunikaci (Přehled celkové odměny)
 • Comp&Ben školení pro liniový management (in-house)
 • Comp&Ben školení pro HR a C&B profesionály
 • Individuální coaching v tématu odměňování

Výhody, které získáte:

 • Vaše firma komunikuje změny transparentním a srozumitelným způsobem
 • Manažeři rozumí principům odměňování a své roli v něm
 • Manažeři chápou jednotlivé procesy a umí používat nástroje
 • Linie a HR mají stejnou informační základnu a jsou terminologicky sjednocení
 • HR získá argumentační výbavu pro vyjednávání s liniovým managementem
 • Zaměstnanci získají informace ve správném kontextu a rozumí systému odměňování

Naši klienti

Nejinovativnější společnosti na světě se obracejí na BDA pro pomoc.

Je čas dělat
Comp&Ben správně

Potřebujete více informací?

O nás

Podívejte se na naše zkušenosti a přístup. Zjistěte, čím jsme jedineční.

Edukace

Chcete se dozvědět více o odměňování? Prohlédněte si naše kurzy.