Propojujeme akademický svět se světem businessu

Rozvijíme téma odměňování, přemýšlíme o něm a posunujeme ho dál. Zároveň rozšiřujeme znalosti o tomto tématu formou exekutivního vzdělávání ve světě businessu a přednáškami pro studenty v akademickém světě. Tím oba světy propojujeme, protože jsme přesvědčeni, že nejzajímavější věci vznikají na rozhraní témat.

BDA intenzivně spolupracuje s VŠE

Již více než deset let spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde dlouhodobě působíme jako generální partner Fakulty podnikohospodářské. Fakulta podnikohospodářská je jako jediná fakulta v České republice držitelem prestižního certifikátu Equis, který má pouze 1% nejlepších fakult na celém světě.
BDA realizuje významnou část exekutivního vzdělávání na VŠE formou odborných programů a kurzů pro manažery a HR profesionály. V rámci dlouhodobé spolupráce přednášíme na fakultě také v rámci programů MBA a Honors Academia

BDA přineslo Comp&Ben do výuky na vysokých školách

Vysoká škola ekonomická v Praze

Na VŠE v Praze na Katedře Personalistiky přednášíme vlastní státnicový předmět 3PA541 Řízení odměňování. Tímto se podařilo naplnit náš dlouhodobý cíl dostat téma řízení odměňování do vysokoškolských osnov. Druhým předmětem, který na VŠE přednášíme, je 3MA Strategické řízení mzdových nákladů na Katedře Managementu.

Vyučujeme předmět Strategické řízení odměňování v rámci MBA programů pro ISBM (International School of Business and Management) při VŠE a pro Business Institut.Od roku 2015 na VŠE také přednášíme Strategický HR Management pro výběrové studenty programu Honors Academia.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V letech 2010 – 2017 jsme přednášeli o tématu odměňování na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci předmětu Pracovní systémy na Fakultě managementu.

Webster University, Ženeva (Švýcarsko)

Podle našich osnov a materiálů se také vyučoval předmět Compensation Management na Webster University v Ženevě ve Švýcarsku.

BDA rozvíjí téma Comp&Ben

Téma odměňování a řízení mzdových nákladů soustavně rozvíjíme. Realizujeme vlastní výzkumy a šetření v těchto oblastech.

Managing partner BDA Martin Kopecký obhájil dizertační práci na téma Princip interní rovnováhy v kontextu firemní strategie a získal jako vůbec první v Evropě Ph.D. titul v oblasti Comp&Ben.

Dlouhodobě spolupracujeme s Lancaster University v UK v tématu Responsible Leadership, jehož globálním představitelem je profesor Steve Kempster.

Potřebujete více informací?

Řešení

Pomůžeme Vám vyřešit Vaše Comp&Ben problémy. Jaká jsou řešení, která nabízíme?

Edukace

Chcete se dozvědět více o odměňování? Prohlédněte si nabídku našich kurzů.