Propagujeme oblast odměňování na univerzitách a spojujeme akademický svět se světem businessu.

BDA intenzivně spolupracuje s VŠE

Již více než 10 let spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze v Praze, kde dlouhodobě působíme jako generální partner Fakulty podnikohospodářské. FPH se jako jediná fakulta v ČR může pochlubit prestižním certifikátem Equis, který má pouze 1% nejlepších fakult na celém světě.

Vnášíme základy C&B do osnov denního studia magisterských programů zaměřených na lidské zdroje, do přednášek MBA a v rámci Honors Akademie. Na půdě VŠE také pořádáme odborné kurzy pro seniorní a liniové manažery, HR profesionály, C&B manažery a Business partnery v rámci programu exekutivního vzdělávání.


BDA přineslo Comp&Ben do výuky na vysokých školách

Vysoká škola ekonomická v Praze

Na VŠE v Praze na Katedře Personalistiky vedeme vlastní státnicový předmět 3PA541 Řízení odměňování. Tímto se podařilo naplnit náš dlouhodobý cíl dostat téma řízení odměňování do vysokoškolských osnov. Druhým předmětem, který na VŠE přednášíme, je 3MA Strategické řízení mzdových nákladů na Katedře managementu.

Vyučujeme předmět Strategické řízení odměňování v rámci MBA programů pro ISBM (International School of Business and Management) při VŠE a pro Business Institut.Od roku 2015 na VŠE také přednášíme Strategický HR Management pro výběrové studenty programu Honors Academia.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V letech 2010 – 2017 jsme přednášeli o tématu odměňování na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci předmětu Pracovní systémy na Fakultě managementu.

Webster University, Ženeva (Švýcarsko)

Podle našich osnov a materiálů se také vyučoval předmět Compensation Management na Webster University v Ženevě ve Švýcarsku.


BDA rozvíjí téma Comp&Ben

Téma odměňování soustavně rozvíjíme. Managing partner BDA Martin Kopecký obhájil dizertační práci na téma Princip interní rovnováhy v kontextu firemní strategie a získal jako vůbec první v Evropě Ph.D. titul v oblasti Comp&Ben.

Dlouhodobě spolupracujeme s Lancaster University v UK v tématu Responsible Leadership, jehož globálním představitelem je profesor Steve Kempster.


Je čas dělat COMP&BEN správně

Potřebujete více informací?

O nás

Podívejte se na naše zkušenosti a přístup. Zjistěte, čím jsme jedineční.

Edukace

Chcete se dozvědět více o odměňování? Prohlédněte si nabídku našich kurzů.