Máme striktní přístup k tomu, jak dělat Comp&Ben a vše co děláme, vychází z naší expertizy.

2 pilíře

Naším cílem je propojit tyto dvě oblasti. Realizujeme projekty v reálných podmínkách businessu a využíváme akademickou půdu ke vzdělávání.

4 komponenty

Jsme přesvědčeni, že strategie odměňování je ve své podstatě velmi jednoduchá a stojí na 4 komponentech a 4 principech. Ať už se na tuto oblast budete dívat z jakéhokoliv úhlu, vždy skončíte u těchto čtyř.

1 cíl

Posuneme Váš business na další level - dodáním odborných rad.


Náš manifest – čemu plně věříme:

  • Víme, že mzdy představují významnou část Vašich nákladů.
  • Strategie odměňování a business strategie by měly být úzce propojeny.
  • Nové HR, jak tomu říkáme, se může stát skutečným strategickým business partnerem.
  • Nové poradenství by mělo být posuzované dle výstupu, nikoliv dle času stráveného na projektu, či s klientem.
  • Odměňování bude fungovat jak má pouze, když bude vytvořen systém a bude zajištěno jeho dodržování.
  • Zkušenosti a vědecký výzkum přináší odborné znalosti.
  • Věříme v propojení akademického světa a businessu.

Mzdové náklady jako investice

Mzdové náklady mají zásadní vliv na Vaše obchodní výsledky. Bohužel, pro mnoho společností je mzdový systém černou dírou. V rámci našeho inovativního přístupu pohlížíme na mzdové náklady spíše jako na investici, než jako na nákladovou položku.

Strategické směřování

Systém odměňování může velmi účinně podporovat realizaci podnikové strategie ve společnosti. Přinášíme inovativní způsob jak propojit podnikovou strategii s řízením mzdových nákladů na udržitelné a dlouhodobé bázi.

Nové HR

Nové HR, jak ho definujeme, je spojovacím článkem mezi systémem odměňování a strategickým řízením, kdy je tato synergie následně využita k dosažení podnikové strategie a vybudování udržitelné konkurenční výhody, která spočívá v oblasti řízení mzdových nákladů, na míru upraveném systému odměňování a jeho úspěšném provedení. Nové HR se stává strategickým partnerem v ten moment, kdy zodpovědně a aktivně řídí oblast s největšími nákladovými položkami a zajišťuje tak návratnost vynaložených investic.

Nové poradenství

Chceme být féroví k našim klientům, ti by měli platit za výsledek, nikoli za náš čas. Proto místo účtování klasickým způsobem „man-day“, platí klient cenu stanovenou předem, podle typu výstupu z naší práce. Uvědomujeme si různorodost businessů, a proto dodáváme praktická řešení přímo na míru našim klientům. Jsme bývalí Comp&Ben manažeři, což nám umožňuje mít jedinečný vhled do této oblasti a její problematiky. Naše společnost je menší a pružnější, díky tomu můžeme poskytnout opravdovou a osobní podporu.

Akreditované univerzitní curriculum

Naše intenzivní spolupráce s vysokými školami má za následek propojení světa akademického se světem businessu. To se následně projevuje především v našich školeních. Snažíme se dostat základy C&B do osnov postgraduálních programů zaměřených na lidské zdroje, do přednášek MBA, či v rámci Honors Akademie. Kromě přednášení jsme se stali generálním partnerem Fakulty managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. V Evropě se nachází několik dalších univerzit, se kterými spolupracujeme. Patří mezi ně např.: Websterova University v Ženevě, nebo Lancaster University v Británii.

Odborníci na danou oblast

Jádrem našeho přístupu je vytvoření C&B prostoru, prezentovat jej v novém kontextu a následně ho propagovat. Naším dlouhodobým cílem je vyvinout nové koncepty a praktické nástroje a následně je zasadit do akademické půdy, aby bylo možné vychovat a získat nové experty v této oblasti. Naším cílem je spolupracovat s vysokými školami v celé Evropě.


V číslech

Je čas dělat COMP&BEN správně

Potřebujete více informací?

Řešení

Pomůžeme Vám vyřešit Vaše Comp&Ben problémy. Jaká jsou řešení, která nabízíme?

Edukace

Chcete se dozvědět více o odměňování? Prohlédněte si nabídku našich kurzů.