Víme přesně, jak dělat Comp&Ben a vše co děláme, vychází z naší expertizy

2 pilíře

Naším cílem je propojit tyto dva světy. Realizujeme projekty v reálném businessu a působíme na akademické půdě s cílem vzdělávát.

4 principy

Jsme přesvědčeni, že strategie odměňování je ve své podstatě velmi jednoduchá a stojí na 4 základních principech a 4 základních komponentech.

1 cíl

Posuneme Váš business dopředu. Vidíme za čísly příběh a jsme schopni jej spojovat s úspěchem.

Náš Manifest.
Čemu plně věříme.

Víme, že mzdy představují významnou část Vašich nákladů.

Strategie odměňování a business strategie by měly být úzce propojeny.

Nové poradenství by mělo být posuzované podle výstupů, nikoliv podle času stráveného na projektu, či s klientem.

Nové HR, jak tomu říkáme, se může stát skutečným strategickým business partnerem.

Odměňování bude fungovat, jak má, pouze tehdy, když bude vytvořen systém a bude zajištěno jeho dodržování.

Zkušenosti a vědecký výzkum přináší odborné znalosti.

Věříme v propojení akademického světa a businessu.

Mzdové náklady jako investice

Mzdové náklady mají zásadní vliv na Vaše obchodní výsledky. Bohužel, pro mnoho společností je systém odměňování jakousi černou dírou. V rámci našeho inovativního přístupu pohlížíme na mzdové náklady spíše jako na investici, než jako na nákladovou položku.

Strategické směřování

Systém odměňování může velmi účinně podporovat realizaci firemní strategie. Přinášíme inovativní způsob jak propojit firemní strategii s řízením mzdových nákladů na udržitelné a dlouhodobé bázi.

Nové HR

Nové HR, jak ho definujeme, je spojovacím článkem mezi systémem odměňování a strategickým řízením firmy. Tato synergie pomáhá k dosažení business strategie a vybudování udržitelné konkurenční výhody, která spočívá v řízení mzdových nákladů, na míru šitém systému odměňování a jeho úspěšné exekuci. Nové HR se stává strategickým partnerem tehdy, když zodpovědně a aktivně řídí největší nákladovou položku a zajišťuje tak návratnost vynaložených investic.

Nové poradenství

Chceme být féroví k našim klientům. Ti by měli platit za výsledek, nikoli za náš čas. Proto místo účtování tradičních „man-days“, platí klient fixní cenu  dohodnutou předem, a to za výstupy naší práce. Uvědomujeme si různorodost businessů, a proto dodáváme praktická řešení šitá na míru. Jsme bývalí Comp&Ben manažeři, což nám dává unikátní vhled do této oblasti a její problematiky. Naše společnost je menší a pružnější, a díky tomu poskytujeme reálnou a praktickou podporu.

Odborníci na danou oblast

Jádrem našeho přístupu je vytvořit C&B prostor, prezentovat jej v novém kontextu a následně ho propagovat. Naším dlouhodobým cílem je vyvíjet nové koncepty a praktické nástroje a následně je přenést na akademickou  půdu, aby bylo možné vychovat a získat nové experty v této oblasti. Naším cílem je spolupracovat s vysokými školami v celé Evropě.

Akreditované univerzitní curriculum

Naše intenzivní spolupráce s vysokými školami má za následek propojení světa akademického se světem businessu. Snažíme se dostat základy C&B do osnov magisterských programů zaměřených na HR, do přednášek MBA, či v rámci programu Honors Academia. Kromě výuky vlastního předmětu Řízení odměňování na Fakultě podnikohospodářské (FPH) na Vysoké škole ekonomické v Praze, jsme se stali také generálním partnerem této fakulty. V Evropě spolupracujeme i s dalšími univerzitami, jako např. Webster University v Ženevě, nebo Lancaster University ve Velké Británii.

V číslech

Je čas dělat
Comp&Ben správně

Potřebujete více informací?

Řešení

Pomůžeme Vám vyřešit Vaše Comp&Ben problémy. Jaká jsou řešení, která nabízíme?

Edukace

Chcete se dozvědět více o odměňování? Prohlédněte si nabídku našich kurzů.