Moduly
Comp&Ben 
Akademie

Struktura Akademie

6 základních modulů

 • Program je rozdělen do 6 dní po 2-denních modulech
 • Každý den je rozdělen do čtyř 90 minutových bloků
 • 1. den: 4 x 90min teoretických bloků
 • 2. den: 2 x 90min teorie + 2 x 90min praktických cvičení (Case Studies)
 • Každý kalendářní rok je otevřena nová Akademie a začíná Modulem 1
   

Závěrečná certifikace

 • Po úspěšném absolvování všech 6 modulů na konci Akademie proběhne závěrečná zkouška k získání certifikace.

Strategie odměňování a komplexní mapa oblasti ​​​​​

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Vysvětlit strategický rozměr oblasti odměňování s vazbou na business strategii

 • Vysvětlit CEO, jak přesně může C&B podpořit business

 • Vysvětlit a popsat základní architekturu moderního systému odměňování

 • Identifikovat principy a komponenty, ve kterých je Váš současný systém v nerovnováze

 • Nastavit role a odpovědnosti pro správné řízení odměňování ve Vaší firmě

Zajištění tržní konkurenceschopnosti a interní rovnováhy

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Základní principy hodnocení velikosti pozic (job evaluation/grading)
 • Argumentaci pro diskusi s liniovým a top managementem
 • Jak číst důležité informace z hlavních mzdových průzkumů
 • Analyzovat míru relevance tržních dat z různých zdrojů
 • Sami si vyzkoušíte grading během praktických cvičení

Základní mzda a její řízení

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Principy správného nastavení externí konkurenceschopnosti na trhu práce
 • Základní techniky nastavování mzdové struktury a politiky
 • Práce s compa-ratiem a mzdovým pásmem
 • Klíčové typy úprav základní mzdy
 • Mistrovská lekce: roční úprava mezd

Motivační složky a variabilní odměňování, řízení výkonu

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Základní pilíře řízení výkonu
 • Vazbu výkonu na krátkodobé a dlouhodobé nástroje odměňování
 • Základní principy designu motivačních složek a pokročilé funkce, které změní vaše variabilní schéma k lepšímu
 • Vytvořit efektivní motivační schéma pro prodejní pozice
 • Postavit udržitelný systém mimořádných odměn

Zaměstnanecké benefity

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Strategické pojetí benefitů v kontextu celkové odměny
 • Jak nastavit konkurenceschopné portfolio
 • Jak nalézt vyhovující benefity
 • Jak je daňově optimalizovat
 • Jak portfolio benefitů nejúčinněji komunikovat zaměstnancům

HR controlling, HR informační systémy, mzdový rozpočet

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Jak neměřit efektivitu HR procesů, ale efektivitu businessu tak, aby to dávalo smysl Vašemu CEO
 • Jak definovat klíčová KPI´s z oblasti odměňování a mzdových nákladů
 • Jak tato KPI´s propojit na business a vyrobit smysluplnou prezentaci pro Vašeho CEO
 • Jak zavést nový HR systém a vyhnout se kritickým místům při implementaci
 • Principy rozpočtování mzdových nákladů

Máte zájem o bližší informace?
Kontaktujte nás.