Moduly

Comp&Ben Akademie

Informujte o Comp&Ben Akademii své kolegy a přátele.


Strategie odměňování a komplexní mapa oblasti ​​​​​

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Vysvětlit strategický rozměr oblasti odměňování s vazbou na business strategii
 • Vysvětlit CEO, jak přesně může C&B podpořit business

 • Identifikovat principy a komponenty, ve kterých je Váš současný systém v nerovnováze

 • Diagnostikovat potenciální slabá místa současného systému

 • International Assignments

Case Study

Kritické posouzení systému odměňování v kontextu situace na trhu.


Zajištění tržní konkurenceschopnosti a interní rovnováhy

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Základní principy procesu hodnocení velikosti pozice
 • Argumentační bázi pro diskusi s liniovým managementem o velikosti pozic
 • Identifikovat kritické informace ze mzdových průzkumů
 • Analyzovat míru relevance tržních dat
 • Strukturu mzdových tříd (gradů)

Case Studies

 • Job Description
 • Ukázky hodnocení pozic analytickou metodikou
 • Práce se mzdovým průzkumem
 • Analýza tržních dat

Základní mzda a její řízení

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Principy správného nastavení externí konkurenceschopnosti na trhu práce
 • Základní techniky nastavování mzdové struktury a politiky
 • Práce s compa-ratiem a mzdovým pásmem
 • Klíčové typy úprav základní mzdy
 • Mistrovská lekce: roční úprava mezd

Case Studies

 • Praktické příklady úprav základní mzdy

 • Nástup, roční revize, promotion atd.

Motivační složky a variabilní odměňování, řízení výkonu

Co se v tomto modulu naučíte?

 • 3 základní pilíře systému řízení výkonu
 • Vazbu výkonu na krátkodobé a dlouhodobé nástroje odměňování
 • Základní principy při nastavování variabilního odměňování
 • Drobnosti, které změní vaše variabilní schéma k lepšímu
 • Jak nastavit systém mimořádných odměn

Case Studies

 • Nastavení klíčových KPIs

 • Nastavení variabilní složky


Zaměstnanecké benefity

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Strategické pojetí benefitů v kontextu celkové odměny
 • Jak nastavit konkurenceschopné portfolio
 • Jak nalézt vyhovující benefity
 • Jak je daňově optimalizovat
 • Jak portfolio benefitů nejúčinněji komunikovat zaměstnancům

Case Studies

 • Kritické posouzení systému benefitů a jeho přenastavení

HR controlling, HR informační systémy, mzdový rozpočet

Co se v tomto modulu naučíte?

 • Jak správně nastavit KPIs pro oddělení HR tak, aby to dávalo smysl Vašemu CEO
 • Jak definovat KPIs z oblasti Comp&Ben
 • Jak zavést nový HR systém a vyhnout se kritickým místům při implementaci
 • Principy paycost budgetingu

Case Studies

 • Opakování hlavních bodů a příprava na závěrečný test a certifikaci

Staňte se certifikovaným Comp&Ben Manažerem

Máte zájem o bližší informace? Kontaktujte nás.