Hodnocení kurzu
Comp&Ben Akademie

M1: Strategie odměňování a komplexní mapa oblasti

Prosím, přidělte nám hodnocení na 5bodové stupnici
(1 - výborně / 5 - nedostatečně)