Z krize může firmám pomoci efektivní řízení mzdových nákladů

Martin Kopecký

Intro: Současná situace je kritická a přináší mnoho starostí a komplikací do života lidí i firem. Největší chybou je ale začít panicky brzdit, naopak je třeba přidat.

Jaký je Váš pohled na současnou situaci v souvislosti s COVID-19?

Před dvěma týdny jsme publikovali článek o tom, jak v BDA vnímáme krizovou situaci. Situace je samozřejmě kritická a přináší mnoho starostí a komplikací do života lidí i firem. Věříme však, že tato krize pro firmy zároveň představuje významnou příležitost. V krizi je dle našeho názoru zapotřebí aktivovat všechny zdroje a zamyslet se nad tím, jak můžeme svůj business začít dělat lépe. Krizový stav je podle nás výzvou pro hledání nových příležitostí. 


Jsme přesvědčeni, že největší chybou je nyní
začít panicky brzdit, naopak je třeba přidat.

 


Jak podle Vás firmy prožívají krizi?

Prožívání krize může být mezi firmami (a také lidmi) určitě různé. Vidíme, že firmy řeší mnoho problémů, na které nemohly být připraveny, a hledají rychlá opatření, která jim umožní přežít. Je to náročné, protože není možné přesně odhadnout, co se bude dít a nedá se příliš plánovat. Zároveň firmy vstoupily do krize ve stavu, kdy se dlouhodobě velmi dobře dařilo, byly přebytky, a podle nás se na to tak trochu hřešilo. Ve firmách byla tolerována neefektivita a mnohdy nedůslednost, protože „výsledky jsou skvělé”, „chceme, aby byli zaměstnanci spokojení”, a tak trochu se jich bojíme. To je nastavení, které v aktuální situaci, a hlavně v budoucím čase, neobstojí.

Vaše firma se zabývá odměňováním, jakou roli hraje tato oblast v řízení firmy?

My považujeme řízení mzdových nákladů a odměňování za velmi důležitou součást řízení firmy. Mzdové náklady představují pro většinu firem jednu z největších nákladových položek, a proto mají zásadní dopad na hospodářské výsledky a provozní efektivitu. 

Pokud se bude firma v současné situaci zamýšlet nad svým podnikáním a bude hledat příležitosti pro budoucnost, téma odměňování by nemělo zůstat stranou.

Novým přístupem může být, že mzdové náklady nejsou vnímány pouze jako nákladová položka, ale inovativně jako investice firmy do lidských zdrojů. Firmy se mohou zamyslet nad tím, kam efektivně investovat. Klíčem pro usměrnění investice by měly být nově definované priority, které vyjádří, na jakých aktivitách bude postavena budoucnost firmy. Pokud firma investuje, měla by se zajímat o návratnost své investice, která se u zaměstnanců realizuje v podobě podaného výkonu a doručených dohodnutých výsledků. Kromě toho nám zkušenost ukazuje, že systém odměňování je zároveň jedním z nejsilnějších komunikačních kanálů ve firmě. Firma jeho prostřednictvím může vyjádřit, co je pro ni strategicky důležité.
 


Bude-li mít firma jasnou vizi, jak krizi přežít a nastartovat se pro budoucnost, bude zapotřebí mít na palubě motivované zaměstnance, kteří rozumí tomu, jak jsou odměňováni.
 

Tito zaměstnanci mohou být tou silou, která firmám může pomoci.

Říkáte tedy, že by se teď firmy měly soustředit na řízení mzdových nákladů?

Rozhodně ano, a neříkáme to pouze nyní. Pohybujeme se v odměňování už přes 20 let, první zkušenosti jsme získali ve významných mezinárodních společnostech (Nestlé, Kraft, T-Mobile) a za 10 let existence BDA jsme úspěšně realizovali více než 300 projektů po celé Evropě. 

Uvedeme několik důvodů: mzdové náklady představují, dle sektoru, 20-75% všech nákladů firmy. Analýzy ukazují, že špatně nastavený a řízený systém odměňování může způsobit neefektivitu v objemu 3% až 12% z celkových mzdových nákladů. 82% firem nemá nastavenou funkční strategii pro řízení mzdových nákladů odměňování.


Troufáme si tvrdit, že oblast odměňování
je pro efektivní řízení firmy kritická. 

 


Většina rozhodování v oblasti odměňování ve firmách je navíc postavena na základě pocitů a dojmů a nepředchází mu žádná analýza skutečného stavu, která přináší do rozhodovacího procesu fakta a čísla. Investované zdroje (mzdové náklady) nejsou efektivně navázány na dosahované výsledky, které zabezpečují návratnost investice. Nastavení odměňování může firmu významně posílit v realizaci změn a jejich akceptaci.

Můžete ve svém oboru firmám pomoci z krize? Může vaše společnost nabídnout konkrétní řešení pro malé či středně velké firmy?

Ve svém přístupu jsme vždy přemýšleli celostně a v kontextu. Nejsme sice odborníci na nastavení firemní strategie a určení priorit, ale vidíme jednoznačně významnou příležitost pro budoucnost firem a jejich nové nastartování v oblasti zodpovědného řízení mzdových nákladů a odměňování.

BDA se těmito tématy dlouhodobě úspěšně zabývá a poskytuje své služby řadě klientů, kterými jsou významné mezinárodní společnosti, ale i české lokální firmy, které téma řízení mzdových nákladů a odměňování už rozeznaly jako důležité. 

Co konkrétně může BDA firmám pomoci vyřešit?

Konkrétně můžeme pro firmy připravit:

  • analýzu mzdových nákladů a odměňování 

tj. detailní analýzu efektivnosti řízení mzdových nákladů, zrealizovat audit organizační struktury a identifikovat neefektivnosti, provést analýzu systému odměňování a jeho praxe, připravit konkrétní doporučení změn systému odměňování, poskytnout podporu pro rozhodování na základě čísel a faktů

  • strategii odměňování 

otevřít a moderovat diskuzi nad strategickými prioritami, navrhnout a definovat udržitelnou strategii odměňování a mzdovou politiku, propojit řízení mzdových nákladů na firemní strategii, definovat základní principy

  • design a implementaci systému odměňování

kde připravíme firmám „na míru“ vytvořený systém odměňování (technické řešení, nástroje, konkrétní postupy a pravidla pro řízení základních komponent, kterými jsou základní mzda, motivační složky a benefity)

  • změnový management

který připraví firmu na realizovanou změnu odměňování, včetně školení manažerů a přípravy komunikační strategie.

Pokud firmy hledají cestu, jak těžké období překonat a skutečně jsou odhodlány se připravit na budoucnost, jsme schopni jim pomoci. A protože jsme firma „butikového typu“, umíme připravit kvalitní řešení „na míru“ potřebám klienta, což je, věříme, velkou výhodou.

Martin Kopecký

S více než dvaceti lety zkušeností z HR a Comp&Ben se stal Martin odborníkem na strategii odměňování, design systémů odměňování a efektivní řízení mzdových nákladů. Věnuje se také hodnocení velikosti pozic a motivačním schématům pro komerční pozice. Je autorem progresivního konceptu Strategické segmentace pozic ve vazbě na firemní strategii a přednáší na VŠE v Praze.

Autor článku