V odměňování není dobré experimentovat, zvýšíte své náklady a snížíte motivaci zaměstnanců

Martin Kopecký

Intro: Většina firem řeší otázky spojené s odměňováním a řízením mzdových nákladů. Patří i vaše firma mezi ty, které řeší odměňování?

Co firmě přinese edukace v odměňování?

Chce po vás váš CEO, abyste zlepšili systém odměňování? Vedete interní diskuzi, zda letos vyplatit nebo nevyplatit bonusy? Uvažujete, jak nastavit odměňování na příští rok? To všechno jsou důležité otázky, které ovlivňují zdravý chod firmy – nastavení a řízení odměňování má zásadní dopad na nákladovou efektivitu firmy a motivaci zaměstnanců, a proto je nezbytné této oblasti věnovat náležitou pozornost.

Na začátku je umění správně postavit systém odměňování. Každou dovednost je potřeba se někde naučit, nebo ji získat. V odměňování pak existují osvědčené postupy, kterých je dobré se držet. Není dobré v odměňování experimentovat a zpravidla máte pro nové nastavení nebo změnu pouze jeden pokus. „Lidová tvořivost“ se jednoduše nevyplácí, protože dopad na jednu z nejvýznamnějších nákladových položek a atmosféru ve firmě je neoddiskutovatelně zásadní.

Teoreticky se dají některé postupy okoukat a zkopírovat nějakou tu „best practice“. 
 


Existuje však poměrně velké reálné riziko, že zkopírujete něco, co sice v nějaké firmě funguje, ale ve vaší firmě je naprosto nevhodně a nefunkční. 
 


Tyto „best practices“ a „ochytření u sousedů“ nejsou zkrátka přenositelné na jinou firmu, protože je každá firma unikátní, má jinou strategii a odlišnou kulturu. Zpravidla je lepších výsledků dosaženo, pokud je systém odměňování připraven „na míru“ konkrétnímu prostředí (firmě). Slepé kopírování v odměňování se prostě nevyplácí.

50:60 je klíč k odměňování

Na jedné straně je tedy důležité umět správně nastavit systém odměňování, avšak, v naší dlouholeté praxi jsme zjistili, že pouze správně nastavený systém dnes rozhodně nestačí. Odměňování není jen o směrnicích, pravidlech a kolektivních smlouvách. Je samozřejmě důležité „znát řemeslo“ a použít ty správné procesy a nástroje, ale jsme přesvědčeni, že větší polovina úspěchu leží ve správné praxi odměňování a v jeho používání. S největší péčí nastavíte systém odměňování a pak jej dáte do rukou někomu, kdo vůbec netuší, co jsou základní principy a širší kontext odměňování v řízení firmy.

Firmy velmi často nedefinují standardy, podle kterých má být odměňování řízeno. Uživatelé ve firmě pak zpravidla postrádají znalost, jak používat odměňování na každodenní bázi a jaká je jejich role v celém procesu. Hovoříme zde o liniových manažerech a HR generalistech.

Tato fakta si v současnosti intenzivně uvědomují progresivní (často globální) firmy, které už tolik neřeší technické nastavení systému odměňování, ale spíše se zabývají jeho praxí. V této konkrétní praxi odměňování zpravidla leží úspěch, či neúspěch.

Kde se mohu naučit nastavit a řídit systém odměňování?

Pokud chce mít firma správně nastavený systém odměňování a poté jej správně a efektivně používat, měla by zajistit, že interní odborník na odměňování (Comp&Ben Manager) má co nejlepší expertizu. Zároveň je důležité, aby HR Business Partneři uměli systém používat, a aby hlavně manažeři znali svou roli a rozuměli odměňování.
 


Nastavení a řízení odměňování je dovednost a znalost jako každá jiná a je zapotřebí se tuto dovednost naučit. 
 

Zpravidla existuje možnost učit se u zkušených, kteří mají s tímto tématem dlouhodobou úspěšnou zkušenost.

Historicky u nás v ČR/SK bohužel nebyla možnost se odměňování naučit. Nepočítáme-li produktové školení některých konzultačních firem, kde jste se mohli dozvědět něco o jejich konkrétním produktu, ale nic o odměňování jako takovém. Neexistoval zde žádný ucelený program, který by umožňoval HR profesionály a manažery systematicky vzdělávat. Dokonce ani na univerzitách se odměňování (Compen&Ben management) nevyučovalo v této moderní a ucelené podobě.

BDA unikátní program Comp&Ben edukace

Již před deseti lety jsme přišli s konceptem Comp&Ben edukace. Cílem tohoto konceptu bylo přinést ucelený přístup k rozvoji dovedností v nastavení a řízení systémů odměňování a poskytnout profesionálům v HR možnost vzdělat se v této oblasti.

Ve svém přístupu vycházíme z více než dvacetileté praxe v odměňování a realizací více než 300 projektů v odměňování v celé Evropě a získané poznatky z projektů vždy sdílíme s účastníky během edukačních programů. Edukační programy BDA jsou proto charakteristické tím, že přináší praxí ověřené postupy a dávají povědomí o širších souvislostech odměňování.
 


Našimi edukačními aktivitami prošlo již více než 900 HR
profesionálů a stovky manažerů nejen v ČR a SK.

 


To je pro nás znamení, že poptávka po kvalitním vzdělání v praxi odměňování je velká a o to víc chceme profesionálům poskytnout co nejlepší set znalostí. 

BDA má ve svém portfoliu tři hlavní edukační programy s různým zaměřením:

  • Comp&Ben Akademie

Prvním edukačním programem je BDA vlajková loď Comp&Ben Akademie. Jedná se komplexní edukační program určený pro HR profesionály, kteří mají na starosti odměňování ve firmě, nebo HR stratégy (HR manažeři a HR ředitelé), kteří za tuto oblast odpovídají.

  • Praktický Comp&Ben

Druhým programem je Praktický Comp&Ben, který je zaměřen na HR profesionály (primárně HR Business Partnery), kteří musí odměňování rozumět a umět systém odměňování provozovat a pracovat s ním na každodenní bázi. Jejich role v tomto procesu je těžká, neboť musí čelit tlaku od zaměstnanců, ale i od manažerů, a z tohoto důvodu musí být velmi dobře vybavení především argumentačně, aby úspěšně byli schopni nastalé situace řešit.

  • Manažerský Comp&Ben

Novým programem BDA je Manažerský Comp&Ben, který je určen pro manažery na všech řídících úrovních. Jedná se o otevřený jednodenní kurz. Zaměření programu je na praktické řízení odměňování z perspektivy manažera. Na začátku se manažeři seznámí s hlavními principy a kontextem odměňování. Účastnící získají praktické dovednosti, jak řešit každodenní situace v odměňování a jak komunikovat se svými podřízenými. Dle naší zkušenosti patří schopnost odměňovat a motivovat zaměstnance k základní manažerské výbavě.

Odměňování konečně v osnovách VŠE :-)

Zaměřujeme se nejen na vzdělávání pro HR profesionály, ale zavedli jsme také výuku odměňování pro studenty magisterského studia na VŠE v Praze, kde se takto studenti již třetím rokem seznamují s tématem nastavení a řízení odměňování. Předmět je součástí vedlejší specializace a je předmětem státnicovým. Každoročně jej absolvuje až sto studentů.

Martin Kopecký

S více než dvaceti lety zkušeností z HR a Comp&Ben se stal Martin odborníkem na strategii odměňování, design systémů odměňování a efektivní řízení mzdových nákladů. Věnuje se také hodnocení velikosti pozic a motivačním schématům pro komerční pozice. Je autorem progresivního konceptu Strategické segmentace pozic ve vazbě na firemní strategii a přednáší na VŠE v Praze.

Autor článku