Propouštění zaměstnanců automaticky nezefektivní vaše mzdové náklady

Tomáš Jurčík

Intro: V průběhu pandemie jsme psali o tom, že dnešní krize může být vnímána také jako příležitost pro zamyšlení se nad směřováním firmy a možností napravit nedostatky z minulých let.

Tyto nedostatky jsou dnes o to výraznější, o co více firmy bojují o ekonomické přežití a intenzivně řeší otázku snížení nákladů.

Stávající situaci ještě zhoršuje fakt, že v posledních letech docházelo pod vlivem „přehřátého trhu“ k nesystémovému navyšování mezd, které ještě více zatížilo rozpočty firem neúměrně vysokými mzdovými náklady. Proto souhlasíme s tím, že pokud vedení firem přemýšlí o změnách, je nyní ten správný čas.

Řízením mzdových nákladů a odměňováním zaměstnanců se intenzivně zabýváme již řadu let a jasně se ukazuje, že oba procesy dávají prostor pro efektivnější řízení firmy. Ovšem za předpokladu, že jsou tyto procesy správně nastavené. Naše zkušenost ukazuje, že je však lepší si nejprve udělat reálný obrázek o jejich fungování.


Je výhodnější detailně analyzovat současnou praxi odměňování předtím,
než se firma uchýlí k rychlému řešení, jako je například propouštění zaměstnanců.

 


Snížením počtu lidí totiž není vyřešen problém mzdových nákladů těch zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají a jsou nadále placeni. Právě pro tyto zaměstnance bychom měli revidovat systém odměňování, abychom zajistili co nejlepší efektivitu mzdových nákladů.

Náš přístup vychází z několika předpokladů: mzdové náklady představují v hospodaření firmy jednu z nejvýznamnějších položek, typicky se mohou pohybovat mezi 20-75 % všech nákladů firmy, a to podle sektoru a typu firmy. Pokud se firmy zamýšlejí nad změnou svého přístupu a zvýšením efektivity, jsou mzdové náklady a odměňování téma, kterému by měla být ze strany vedení rozhodně věnována pozornost.

Nejde pouze o pasivní náklad, který vznikl historicky, ale firma může začít vnímat mzdové náklady inovativně jako investici do svých zaměstnanců. Usměrnění investice by se mělo dít na základě firemní strategie. Pokud firma někam investuje, měla by se ptát po návratnosti této investice. Vynakládaná investice by se měla zhodnocovat prostřednictvím podávaného výkonu.

Současné nastavení systémů odměňování tuto logiku však mnohdy bohužel nepodporuje. Firmy by měly přijít k uvědomění, že odměňování není pouze o dopadu na provozní efektivitu, ale je také jedním z nejsilnějších kanálů pro komunikaci se zaměstnanci, kde jim firma může srozumitelně sdělit, kam směřuje a jaké má priority.

Dle naší zkušenosti, komplexní analýza odměňování a efektivity mzdových nákladů představuje ten nejlepší základ pro otevření diskuze o změnách odměňování. Vedení firmy může lépe nastavit dlouhodobě udržitelnou strategii odměňování, která zabraňuje nežádoucím „prudkým pohybům“ při prvním náznaku nadcházející krize. Management svým přístupem vysílá silný impulz zaměstnancům, že má řízení firmy pod kontrolou, což je jeden ze základních předpokladů důvěryhodnosti celého systému.

Naše zkušenost také ukazuje, že rozhodování o změnách odměňování a efektivním řízení mzdových nákladů by se mělo odehrávat na základě hlubšího pochopení souvislostí, které ukazuje realitu firmy v číslech.
 


Bohužel stále v praxi firem vidíme, že se rozhodnutí dějí pod tlakem okolností
a na základě pocitů a dojmů, které postrádají solidní analytický základ.

 


Pokud vážně přemýšlíte o změnách ve firmě, máme pro vás řešení, kterým je komplexní analýza efektivity mzdových nákladů (investic) a samotného odměňování. Máme s ním dlouholeté zkušenosti a úspěšně jsme zrealizovali již více než 300 analýz po celé Evropě. Za pouhé 4 týdny umíme přinést nezávislé a objektivní posouzení vaší konkrétní situace a srozumitelnou formou představit výsledky vedení společnosti.

Dokážeme nalézt příležitosti v řízení mzdových nákladů, kde zpravidla identifikujeme 5-12 % celkových mzdových nákladů jako neefektivně vynaložených.

Pozornost věnujeme i nastavení systému odměňování a jeho praxi. Hospodaření se mzdovými náklady vnímáme jako dynamický proces a jsme schopni modelovat dopady neefektivního hospodaření v čase.

Komplexní analýza zahrnuje srovnání s trhem, pohled na interní rovnováhu, analýzu a vyčíslení efektivity hospodaření se mzdovými náklady, pohled na strukturu celkového příjmu a analýzu technického nastavení systému odměňování.

Kromě standardní analýzy děláme také „na míru“ šité speciální analýzy: mohou se týkat např. prodejních motivačních složek, variabilních složek pro dělnické pozice, poskytovaných benefitů a zaměstnaneckých výhod apod. V dnešní době je poptávka také po analýzách efektivity organizační struktury.

Máte-li zájem otevřít téma efektivního řízení mzdových nákladů a systémového odměňování zaměstnanců, jsme vám k dispozici s našimi znalostmi a zkušenostmi. Odměňování je citlivé na neuvážené změny a většinou není k dispozici druhý pokus pro úspěšné nastartování změny.

Tomáš Jurčík

Tomáš je zkušený expert na systémy odměňování a řízení mzdových nákladů, který se v oboru pohybuje více než 20 let a má za sebou různé manažerské C&B pozice, včetně těch regionálních, pro mezinárodní firmy jako například Mondeléz nebo SABMiller. Vede mezinárodní projekty BDA a je autorem našich edukačních programů. Také přednáší odměňování na VŠE v Praze.

Autor článku