Firmy, které se krizi nyní postaví čelem, získají výhodu do příštích let

Tomáš Jurčík

Intro: Uvědomujeme si, že současná situace je nepříznivá pro většinu firem. Nikdo dnes neví, jak dlouho mimořádná opatření potrvají, a jaký bude skutečný dopad na firmy a podnikání.

Firmy aktuálně řeší celou řadu nových problémů, které situace přinesla. Průzkumy ukazují, že více než polovina firem na aktuální dění reaguje: od snižování mzdových rozpočtů, přes otázky vyplácení bonusů, po propouštění zaměstnanců.

Některé firmy jsou nuceny k dramatickým opatřením, aby přežily. Řeší se ´tady a teď´. Je to pochopitelné. Lze nalézt řadu analogií ke krizi ve 2008/2009, avšak troufáme si říci, že nyní je situace horší.

V naší práci se zpravidla díváme do budoucna. Věříme, že až se převalí nejhorší vlna, přijde chvíle, kdy se na řadu věcí budeme moci podívat s odstupem a jinou optikou. Přestože je aktuální situace tíživá, je zároveň obrovskou příležitostí zamyslet se nad budoucností: Jak využít situaci k posílení firmy? Jaké nové příležitosti krize přináší? Je možné, že stav po pandemii bude vyžadovat jiný přístup než ten, který fungoval doposud?

Současný stav lze totiž nahlížet i pozitivně, a to jako příležitost ke změně firmy, vystavění pevnějších základů či nalezení nových přístupů. Až krize pomine, přijde čas na to ohlédnout se zpět a pokusit se najít odpovědi na základní otázky: Kde se tvoří skutečná konkurenční výhoda naší firmy? Je vedení firmy ve shodě ohledně nové strategie a priorit? Jsou důležitá rozhodnutí posuzována na základě čísel a faktů, nebo spíše pocitů a dojmů? Pro některé firmy mohou odpovědi na tyto otázky přinést revizi business modelu, pro jiné novou obchodní strategii.

Ale dnes ještě pořád většina firem zaměřuje pozornost na strukturu nákladů. Mimo jiné také mzdových nákladů, jakožto jedné z největších nákladových položek. V tuto chvíli může být důraz kladen na šetření, ale přijde den, kdy bude lepší se na tyto náklady dívat jako na investici. Na investici do zaměstnanců, kteří budou pro překonání krize a budoucí růst tím kritickým faktorem.

Bude snad i prostor klást si otázky typu: využíváme skutečně efektivně zdroje, které máme k dispozici? Zaměřujeme mzdové investice správným směrem nebo jenom rozdáváme, aby byli všichni spokojení? Máme řízení mzdových nákladů skutečně pod kontrolou? Co ještě v lednu nebylo myslitelné, vzhledem k přehřátému trhu práce nebo vzhledem k rozjednaným navýšením v kolektivních smlouvách, bude již brzy možné změnit. Začít investovat v souladu s novou strategií, očekávat návratnost v podobě podaného výkonu, být pro zaměstnance v otázce odměňování srozumitelný a transparentní.

Naším tématem je právě odměňování a jsme přesvědčeni, že současný krizový stav, ať je jakkoliv neúprosný, je možné vnímat i pozitivně, třeba jako příležitost napravit chyby z minulosti a začít dělat věci jinak a lépe.

Teď rozhodně není čas brzdit a zpomalovat, ale naopak přidat a vrhnout do podnikání maximum energie. Zdánlivě drtivá situace může být příležitostí dokázat krizi obrátit ve výhodu.

Tomáš Jurčík

Tomáš je zkušený expert na systémy odměňování a řízení mzdových nákladů, který se v oboru pohybuje více než 20 let a má za sebou různé manažerské C&B pozice, včetně těch regionálních, pro mezinárodní firmy jako například Mondeléz nebo SABMiller. Vede mezinárodní projekty BDA a je autorem našich edukačních programů. Také přednáší odměňování na VŠE v Praze.

Autor článku