Průzkumy

Aktuální průzkum 2019:

Mzdový nárůst 2019 (jaro)

Mzdový nárůst 2019 (jaro)

Průzkumu se zúčastnilo 165 společností v ČR.

Mzdový nárůst 2018 - motivační složka pro dělnické pozice

Mzdový nárůst 2018 - motivační složka pro dělnické pozice

Průzkum je zaměřený na motivační složku pro dělnické pozice. Cílem průzkumu bylo zmapovat, jak vypadá typické nastavení motivační složky pro tuto skupinu zaměstnanců se zvláštním zaměřením na sektor automotive nebo obecně výrobní sektor. Cílem bylo dále zanalyzovat, do jaké míry je schéma pro výrobní dělníky propojené s motivací pro pozice v logistice, a jak je technicky řešen výpočet výsledného bonusu/prémie. Průzkumu se zúčastnilo 42 společností v České republice. Automotive je ve vzorku zastoupen téměř polovinou společností. Data byla sbírána v období srpen - říjen 2018.

Mzdový nárůst 2018 (jaro)

Mzdový nárůst 2018 (jaro)

Průzkumu se zúčastnilo 156 společností v ČR.

Mzdový nárůst 2017-2018 (podzim)

Mzdový nárůst 2017-2018 (podzim)

Průzkumu se zúčastnilo 148 společností v ČR.

Mzdový nárůst 2017 (jaro)

Mzdový nárůst 2017 (jaro)

Průzkumu se zúčastnilo 112 společností v ČR.

Fluktuace zaměstnanců na Slovensku 2017 (léto)

Fluktuace zaměstnanců na Slovensku 2017 (léto)

Průzkumu se zúčastnilo 81 společností v SR.

Mzdový nárůst 2016 (jaro)

Mzdový nárůst 2016 (jaro)

Průzkumu se zúčastnilo 95 společností v ČR.