Tento průzkum na aktuální téma přináší informace o tom, jak firmy reagují na Covid-19 krizi v oblasti odměňování. Věnuje se nejen hlavním tématům jako jsou základní mzdy a jejich úpravy, bonusy a benefity, ale také dalším oblastem, jako například snižování počtu zaměstnanců nebo náhrady mzdy.

Sektorový pohled přináší větší detail o tom, jak na krizi odlišně reagují různá odvětví.

Vybrané hlavní tendence:

  • 40% společností plánuje nebo zvažuje propouštění
  • 39% společností posunuje nebo ruší termín roční úpravy mezd nebo tento krok zvažuje
  • 43% společností zastavuje výplatu bonusů nebo o tom uvažuje

Data byla sbírána v dubnu/květnu 2020. Průzkumu se zúčastnilo 155 společností z České republiky.


Průzkum připravil Stanislav Hladký, senior konzultant BDA, který má na starosti Spot Surveys. V projektech se specializuje na analýzy odměňování a návrhy nových systémů odměňování. Jeho expertiza je v oblasti motivačních schémat pro obchodní a výrobní firmy a v oblasti performance managementu.