Comp&Ben Akademie

Comp&Ben Akademie je svým rozsahem a uceleností unikátním projektem, kterým realizujeme náš dlouho odkládaný záměr přinést do oblasti odměňování seriózní edukativní prvek, který v České republice chybí.


Otevřený kurz

Comp&Ben Akademie je otevřený kurz nejen pro HR profesionály se zaměřením na oblast odměňování, motivace a řízení výkonu s přesahem do tvorby mzdových rozpočtů a informačních systémů v HR (6. modul).

Certifikace

Cílem kurzu je naučit posluchače danou problematiku tak, aby na konci celé Akademie mohli být certifikování jako Comp&Ben Manažeři (tj. po úspěšném absolvování všech 6 modulů a závěrečném přezkoušení na akademické půdě VŠE).

Modulárnost

Celý program obsahuje 6 základních částí (každý modul o délce 2 dny), které je možné absolvovat postupně se závěrečnou certifikací. Také lze celou Akademii nelineárně složit z jednotlivých modulů a to v čase, který bude posluchači více vyhovovat (např. během 2 let), popřípadě navštívit pouze určitá témata, která jsou pro posluchače momentálně aktuální.

Praktičnost

Akademie je založena na teoretickém základě tak, jak je dnes prezentován světovými autoritami v oboru, ale chceme být především praktičtí. Posluchači získají reálnou představu o praktickém fungování principů v komerční sféře a mohou tak poznatky efektivněji využít pro svou vlastní potřebu.


Struktura Akademie

6 základních modulů

 • Program je rozdělen do 6 základních částí po 2denních modulech

 • Každý den je rozdělen do čtyř 90 minutových bloků

  • 1 den: 4 x 90min teoretických bloků

  • 2 den: 2 x 90min teorie + 2 x 90min praktických cvičení (case studies)

Den certifikace

 • Pro absolventy všech 6 modulů je na konci Akademie připraven zkušební a testovací den, po jehož úspěšném absolvování budou certifikováni jako Comp&Ben Manažeři.


Termíny Comp&Ben Akademie 2017

M1: 19. - 20. leden

M2: 16. - 17. únor

M3: 16. - 17. březen

M4: 20. - 21. duben

M5: 18. - 19. květen

M6: 15. - 16. červen


Lektoři

Akademii přednáší Martin Kopecký, Ph.D. a Tomáš Jurčík, Ph.D., oba zkušení C&B profesionálové, a to zároveň. Toto řešení je na trhu unikátní a zaručuje vyšší interaktivitu během lekcí a poskytuje nepřetržité zaměření na dané téma.

Velikost výukové skupiny

Maximálně 12 - 15 posluchačů pro daný modul.


Forma výuky

 • Vyučujeme v prostorách VŠE v Praze
 • Akademii přednášíme primárně v českém jazyce, avšak je možné zabezpečit také její anglickou verzi, zejména pro verzi "in-house"
 • Cena jednoho modulu je 25.000,-Kč (bez DPH)

Alternativa "In-house"

 • Comp&Ben Akademii je možné individuálně domluvit také ve verzi in-house, nabízející komplexní řešení pro vzdělávání HR a C&B profesionálů.

 • V této variantě vyučujeme v prostorách klienta

 • Minimum účastníků na jednotlivých modulech je 6

 • Závěrečná certifikace se koná za totožných podmínek jako u otevřeného kurzu

Máte zájem o bližší informace? Kontaktujte nás.

Potřebujete více informací?

O nás

Podívejte se na naše zkušenosti a přístup. Zjistěte, čím se lišíme od konkurence.

Řešení

Pomůžeme Vám vyřešit Vaše Com&Ben problémy. Jaká jsou řešení, která nabízíme?