BDA Survey

Sektorový pohled přináší větší detail o tom, jak na krizi odlišně reagují různá odvětví.

Vybrané hlavní tendence:

  • 40% společností plánuje nebo zvažuje propouštění
  • 39% společností posunuje nebo ruší termín roční úpravy mezd nebo tento krok zvažuje
  • 43% společností zastavuje výplatu bonusů nebo o tom uvažuje
Create your own user feedback survey